Internkontroll

Internkontroll omhandler systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr har hjemmel i internkontrollforskriften. Alle virksomheter er dermed pålagt gjennom lovverket å utføre en internkontroll av sine elektriske anlegg. Som fagkyndig part utøver vi i Royal Elektro dette i trå med alle gjellene regelverk slik at du får en trygg arbeidsplass samtidig som dere følger lovverket.

Belysning

Belysning er viktig for mennesker både når det kommer til helse og trivsel. Med riktig lys øker trivsel og produktivitet.

Med riktige belysning kan du spare opptil 50% av dine energikostnader. Kombinert med ett energieffektivitet styringssystem kan du spare opptil 80% av dine energikostnader. Investerer du i en energibesparende løsning nå, kan investeringen betale seg selv i løpet av 5 år. Enhver bedriftseier med ett øye på fremtiden vet at dette er en løsning alle tjener på, både ditt firma og ikke minst miljøet. Vi hjelper deg med et optimalt resultat.

Brann/nødlys

Produkter og tjenester Installasjon
– Utskiftning og installasjon av nytt brannvarsling- og -nødlysanlegg

Service
– Service og vedlikehold av eksisterende -installasjoner
– Oppgradering og utvidelse av eksisterende løsning/anlegg.
– Modernisering i forbindelse med -rehabiliteringsarbeider.
– Periodisk ettersyn og kontroll av -brann-varsling- og nødlysanlegg.

El-bil ladestasjon

Royal Elektro er ledende på montering av ladeløsninger for offentlige og private bygg/boliger.

Vi sitter inne med bred kompetanse og erfaring innen el-billading. Royal Elektro gjøre din hverdag med el-bil lettere, derfor prøver vi å finne den beste løsningen for deg og dine behov.

Vi monterer komplette anlegg og sikrer anlegget iht. gjeldene regelverk. Dette innebærer egen kurs, jordfeilbryter type B og overspenningsvern der det er behov. Vi leverer Ladestasjoner opp til 22kW slik at ladetiden kan reduseres maksimalt.

Royal Elektro samarbeider med leverandører av betalingsløsninger slik at den enkelte bruker kan betale for sitt eget forbruk.

Vi leverer laststyring der kapasiteten til anlegget er begrenset, slik kan vi begrense kostnadene ved anlegg som ikke er beregnet for ladning av el-bil