Bedriftstjenester

Internkontroll

Internkontroll omhandler systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr har hjemmel i internkontrollforskriften. Alle virksomheter er dermed pålagt gjennom lovverket å utføre en internkontroll av sine elektriske anlegg. Som fagkyndig part utøver vi i Royal Elektro dette i trå med alle gjellene regelverk slik at du får en trygg arbeidsplass samtidig som dere følger lovverket.

Belysning

Belysning er viktig for mennesker både når det kommer til helse og trivsel. Med riktig lys øker trivsel og produktivitet.

Med riktige belysning kan du spare opptil 50% av dine energikostnader. Kombinert med ett energieffektivitet styringssystem kan du spare opptil 80% av dine energikostnader. Investerer du i en energibesparende løsning nå, kan investeringen betale seg selv i løpet av 5 år. Enhver bedriftseier med ett øye på fremtiden vet at dette er en løsning alle tjener på, både ditt firma og ikke minst miljøet. Vi hjelper deg med et optimalt resultat.

Brann/nødlys

Produkter og tjenester Installasjon
– Utskiftning og installasjon av nytt brannvarsling- og -nødlysanlegg

Service
– Service og vedlikehold av eksisterende -installasjoner
– Oppgradering og utvidelse av eksisterende løsning/anlegg.
– Modernisering i forbindelse med -rehabiliteringsarbeider.
– Periodisk ettersyn og kontroll av -brann-varsling- og nødlysanlegg.

El-bil ladestasjon

Royal Elektro er ledende på montering av ladeløsninger for offentlige og private bygg/boliger.

Vi sitter inne med bred kompetanse og erfaring innen el-billading. Royal Elektro gjøre din hverdag med el-bil lettere, derfor prøver vi å finne den beste løsningen for deg og dine behov.

Vi monterer komplette anlegg og sikrer anlegget iht. gjeldene regelverk. Dette innebærer egen kurs, jordfeilbryter type B og overspenningsvern der det er behov. Vi leverer Ladestasjoner opp til 22kW slik at ladetiden kan reduseres maksimalt.

Royal Elektro samarbeider med leverandører av betalingsløsninger slik at den enkelte bruker kan betale for sitt eget forbruk.

Vi leverer laststyring der kapasiteten til anlegget er begrenset, slik kan vi begrense kostnadene ved anlegg som ikke er beregnet for ladning av el-bil

Sameier og borettslag

Belysning

Med riktige belysning kan du spare opptil 50% av dine energikostnader. Kombinert med ett energieffektivitet styringssystem kan du spare opptil 80% av dine energikostnader. Investerer du i en energibesparende løsning nå, kan investeringen betale seg selv i løpet av 5 år. Et fremtidsrettet styre med ett øye på fremtiden vet at dette er en løsning alle tjener på, både ditt borettslag/sameie og ikke minst miljøet. Vi hjelper deg med et optimalt resultat.

Prosjekt

i leverer alle type prosjekter til avtalt tid og pris. Vi gjør alt fra prosjektering til overtagelse slik at du kan fokusere på det du kan best.

Brann/nødlys

Produkter og tjenester Installasjon
– Utskiftning og installasjon av nytt brannvarsling- og -nødlysanlegg

Service
– Service og vedlikehold av eksisterende -installasjoner
– Oppgradering og utvidelse av eksisterende løsning/anlegg.
– Modernisering i forbindelse med -rehabiliteringsarbeider.
– Periodisk ettersyn og kontroll av -brann-varsling- og nødlysanlegg.

Internkontroll

Internkontroll omhandler systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr har hjemmel i internkontrollforskriften. Alle virksomheter er dermed pålagt gjennom lovverket å utføre en internkontroll av sine elektriske anlegg. Som fagkyndig part utøver vi i Royal Elektro dette i trå med alle gjellene regelverk slik at du får en trygg arbeidsplass samtidig som dere følger lovverket.

El-bil ladestasjon

Royal Elektro er ledende på montering av ladeløsninger for offentlige og private bygg/boliger.

Vi sitter inne med bred kompetanse og erfaring innen el-billading. Royal Elektro gjøre din hverdag med el-bil lettere, derfor prøver vi å finne den beste løsningen for deg og dine behov.

Vi monterer komplette anlegg og sikrer anlegget iht. gjeldene regelverk. Dette innebærer egen kurs, jordfeilbryter type B og overspenningsvern der det er behov. Vi leverer Ladestasjoner opp til 22kW slik at ladetiden kan reduseres maksimalt.

Royal Elektro samarbeider med leverandører av betalingsløsninger slik at den enkelte bruker kan betale for sitt eget forbruk.

Vi leverer laststyring der kapasiteten til anlegget er begrenset, slik kan vi begrense kostnadene ved anlegg som ikke er beregnet for ladning av el-bil

Private tjenester

Boligdrømmen

Om du har ambisjoner om å bygge drømmeboligen eller å rehabilitere en eksisterende bolig så hjelper vi deg. Er prosjektet stort eller lite så hjelper vi i Royal Elektro deg slik at du kan oppnå drømmen. Vi leverer alltid til avtalt tid og rimelig pris med gode referanser.

Smarthus

Vi leverer smarthusløsninger som er pålitelige. Smarthuset jobber for deg, skrur på kaffetrakteren om morgenen, skjermer for solen før den skinner deg i øynene, skrur ned lyset når du skrur på tv’n og skrur på gang lys når du våkner på natten for å sjekke til de aller kjæreste i familien. Smarthuset jobber slik at du kan bruke tiden på det du helst vil gjøre. Uansett om det er familie, alene tid med favoritt programmet eller jobben som kaller. Vi skreddersyr huset etter dine ønsker.

Sikringsskap

Rehabilitering av sikringsskapet er en investering i egen sikkerhet. Mange branner i Norge oppstår fordi gamle sikringer ikke var trygge nok. Ved å bytte ut de gamle skrusikringene vil ikke det elektriske anlegget overbelastes på samme måte, samtidig setter vi inn jordfeilautomater. På denne måten vil sikringen løse ut ved farlige feil slik at din sikkerhet blir ivaretatt. Vi i Royal Elektro setter din trygghet øverst på vår liste.

Vi anbefaler også å montere overspenningsvern. Dette beskytter elektronisk utstyr mot lynnedslag og overspenninger fra nettet.

El kontroll bolig

Å kontrollere det elektriske anlegget i hjemmet gir en økt trygghet. 5 av 10 brannårsaker i det norske hjem er på grunn av elektriske feil. Vi gir en sakkyndig vurdering av ditt anlegg slik at du kan sove trygt om natta.

El-bil ladestasjon

Royal Elektro er ledende på montering av ladeløsninger for offentlige og private bygg/boliger.

Vi sitter inne med bred kompetanse og erfaring innen el-billading. Royal Elektro gjøre din hverdag med el-bil lettere, derfor prøver vi å finne den beste løsningen for deg og dine behov.

Vi monterer komplette anlegg og sikrer anlegget iht. gjeldene regelverk. Dette innebærer egen kurs, jordfeilbryter type B og overspenningsvern der det er behov. Vi leverer Ladestasjoner opp til 22kW slik at ladetiden kan reduseres maksimalt.

Royal Elektro samarbeider med leverandører av betalingsløsninger slik at den enkelte bruker kan betale for sitt eget forbruk.

Vi leverer laststyring der kapasiteten til anlegget er begrenset, slik kan vi begrense kostnadene ved anlegg som ikke er beregnet for ladning av el-bil

Luft-luft varmepumper

Den vanligste typen varmepumpe i dette landet er “luft luft varmepumpen”. Denne henter kald luft utendørs og leverer varm luft innendørs. Enhetene er ofte små og relativt enkle å installere. Utgiftene til oppvarming kan fort halveres, selvfølgelig avhengig av type bolig og hvor stor del av den totale oppvarmingen varmepumpen kan stå for. Luft til luft varmepumper er klart mest effektivt om boligen din har åpne romløsninger. Innedelen, som varmer opp boligen, har også filtre. Filtrene renser lufta og bidrar til et bedre inneklima.

En luft luft varmepumpe kan brukes i villa, tomannsboliger, rekkehus og leiligheter.

Fordeler:
Miljøvennlig – Bedre inneklima – Kan brukes som aircondition – Redusert strømforbruk med 40%